Coop Risk

Rendszer biztosítja a takarékszövetkezetek számára a hatályos jogszabályi előírásoknak (200/2007 Kormányrendelet) való megfelelést a működési kockázatok kezelése és a tőkekövetelmény képzés területén.

 

A COOPRISK rendszer az alábbi modulokból épül fel:

Veszteségadatbázis

Lehetőséget biztosít a működési-, hitel- és piaci kockázati események rögzítésére a jogszabályi iránymutatásoknak megfelelően. Széles körű kiértékelési lehetőségek állnak rendelkezésre a múltban bekövetkezett káreseményekkel kiértékelésével kapcsolatban.

Tőkefedezet számítás

A COOPRISK rendszer támogatja a működési kockázatok fedezetére képzendő tőke kiszámítását az alapmutató vagy a sztenderd módszer szerint. A két számítási módszer közötti váltást a rendszer támogatja és iránymutatást ad az üzletági tevékenységek besorolására valamint a főkönyvi megfelelőségekre vonatkozóan.

Kockázat elemzés

Ez a modul támogatja a működési kockázatok önértékelését abban az esetbe, ha történeti adatok nem állnak rendelkezésre. A működési kockázatok elemzése értékelése takarékszövetkezeti-, vagy üzletági szinten, vagy folyamatok mentén végezhető el. A rendszer beazonosítja a kockázati szempontból kritikus pontokat a működésben és kockázatkezelési akciók helyének maghatározása révén hozzájárul a takarékszövetkezett működéséből fakadó kockázatok csökkentéséhez.

COOPRISK rendszer alkalmazásának előnyei:

  • Törvényi megfelelőség biztosítása
  • Működési kockázatok kezelésével kapcsolatos minden információ egy helyen áll rendelkezésre áll.
  • Hozzájárul az aktív kockázat kezeléshez és a várható veszteségek csökkentéséhez.
  • Biztosítja a működési kockázatokkal kapcsolatos adatok biztonságos kezelését