Riskanalyser

A rendszer célja, hogy támogatást nyújtson a folyamatok üzleti hatásának és kockázati kitettségének elemzéséhez. A kockázatok felmérése a folyamatok erőforrásait érintő veszélyforrások azonosítása és értékelése révén történik. A Risk Analyser kiváló eszköz az informatikai rendszerek kockázatainak feltárására is.

 

A rendszer az alábbi modulokból épül fel:

Folyamatok üzleti hatás- (Business Impact Analysis, BIA) és kockázatelemzése.

Ezen modul segítségével egy-egy folyamat kieséséből származó üzleti veszteségek, károk mérhetek fel a kiesési idő függvényében, valamint a folyamatot támogató kritikus erőforrások és azok kiesését okozó kockázati tényezők. A kockázatelemzési rész a folyamat kiesésének hatása mellett, annak bekövetkezési gyakoriságát is figyelembe veszi a kockázati mértékek (várható érték, Value at Risk) számításához. A kockázati tényezők feltárása mellett a meglévő kontrollokat is számba veszi illetve minősíti a rendszer.

Folyamatok kockázatelemzése

Veszteség típus kategóriák alapján veszi sorra a folyamatot érintő lehetséges káreseményeket, melyek következtében a folyamat mentén veszteség keletkezhet. A rendszerben azonosíthatóak a kritikus kockázati tényezők, az alkalmazott kontrollok és még hiányzó ellenőrzési pontok, kockázatkezelési akciók, valamint meghatározható a nem megfelelő folyamati működésből származó várható veszteségek mértéke.

Informatikai rendszerek üzleti hatás- és kockázatelemzése

Rendelkezésre állás, integritás és bizalmasság kategóriákban támogatja az informatikai rendszerek üzleti hatás- és kockázatelemzését. A rendszer integráltsága miatt ezek a modulok számos inputot kapnak a folyamatokhoz kapcsolódó felmérésekből.

 
A rendszer alkalmazásával cége az alábbi előnyöket élvezheti:

  • Szabályozói megfelelés biztosítása (HPT 13/B; 200/2007. Kormány Rendelet, Basel II)
  • Átfogó képet kap az üzleti folyamatok várható kieséséből származó veszteségek mértékéről, kieséseket okozó kritikus erőforrásokról, és az ellenőrzési rendszer hiányosságairól.
  • Meghatározhatja és csökkentheti üzleti folyamatainak nem megfelelő működéséből származó veszteségeit és ezen veszteségekre képzendő tartalék mértékét.
  • Egy adatbázisban redundancia mentesen rögzítheti minden felhasználó a működési kockázatok kezelésével kapcsolatos összes adatot. Rendszerben található riportok segítségével egyszerűen tehet eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek illetve értékelheti szervezetének kockázati kitettségét.